bentleygora

 • NAPRAWY POWYPADKOWE

 • Bezgotówkowe rozliczenia ze wszystkimi ubezpieczalniami
 • Samochody zastępcze
 • Komputerowy pomiar punktów bazowych podwozia z wydrukiem dokumentu naprawy
 • Ramowy system naprawy


 • SERWIS

 • Bieżąca obsługa serwisowa
 • Częsci zamienne
 • Zawieszenia
 • Układy napędowe
 • Diagnostyka pojazdów
 • Układy wydechowe
 • Serwis klimatyzacji


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel firmy PETA SERWIS KAZIMIERZ PETA , ul. 3 Maja 51, 84-230 Rumia oraz osoba do tego upoważniona

2) Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie wyznaczonym przez prawo administracyjne oraz dla potrzeb związanych z wystawianiem dokumentów potwierdzających rozrachunki z tego tytułu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wystawienia faktury

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą administrator firmy PETA SERWIS KAZIMIERZ PETA oraz podmioty współpracujące z naszą firmą obsługujące systemy informatyczne w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z wystawieniem faktury

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez pięć lat od końca roku  w którym wystawiona został faktura

5) Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych

6) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

7) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do żadnych celów marketingowych, profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji

 

Aktualności

Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty!


© Copyright 2012 PETA AUTO REMONT
*Zdjęcie w top'ie pochodzi ze strony http://grievingfilm.download-drama.com/1366-x-768-audi-wallpaper.html